+371 67 60 73 22 kmmf@kmmf.lv
[gtranslate]

Rīga, Latvija

Daugavgrīvas iela 116

E-pasts

kmmf@kmmf.lv

Tālrunis:

+371 67 60 73 22

Daugavgrīvas iela 116

Rīga, Latvija

}

Saziņai

kmmf@kmmf.lv

Tālrunis

+371 67 60 73 22

p

LIAA Līguma numurs:

SKV-L-2019/38

Nepārtrauktās liešanas apraksts un vēsture

 

Izstrādājumu iegūšanai mēs izmantojam vienu no mūsdienīgākajām un perspektīvākajām vara sakausējumu liešanas metodēm – nepārtraukto liešanu.

Šāds metāla liešanas paņēmiens ir visefektīvākais, kad lielos apjomos nepieciešams iegūt standartizētas formas izstrādājumu sagataves. Izmantojot automatizāciju, šī tehnoloģija sniedz lielāku kontroli pār procesu. Vienmērīga un nepārtraukta metāla padošana, tā kristalizācija un gatavās sagataves novākšana nepārtrauktās liešanas laikā nodrošina viendabīgu metāla izstrādājumu sagatavju  iegūšanu visā procesa garumā. Izmantojot pastiprināto siltuma novadīšanu ar ūdens palīdzību, ir iespējams paaugstināt kristalizācijas ātrumu un pie pareizas ātruma izvēles ir iespēja panākt virzītu kristalizāciju materiālā (pamatā gareniski lējuma asij) un izgatavot gan blīvus stieņus un sagataves, gan sagataves ar smalku kristālu graudu uzbūvi un vienmērīgu ķīmisko sastāvu.

Nepārtrauktās liešanas process ļauj izgatavot diezgan plašu profilu klāstu, piemēram, cilindriskus stieņus, caurules, četrstūra profila caurules un stieņus, seškantīgus profilus, dažāda biezuma un platuma metāla loksnes u. c. Tehnoloģija ļauj iegūt jebkādu profila formu, ko var izvalcēt (izvilkt caur profilu formējošo kristalizatoru).

 

Nepārtrauktās liešanas priekšrocības:

Nepārtrauktās liešanas metodes pielietošana rada virkni priekšrocību, salīdzinot ar klasisko liešanu veidnēs:

  • Nepārtrauktās liešanas process ir ideāls garu sagatavju (stieņu, lokšņu) izgatavošanā;
  • Garas sagataves pēc iekšējās  mikrostruktūras ir viendabīgas, kas izslēdz lielu sprieguma vietu rašanās iespēju sagatavē – detaļas no sagatavēm būs izturīgākas;
  • Nepārtrauktās liešanas metode samazina atgriezumu daudzumu un metāla zudumus, ja salīdzina ar liešanu veidnēs;
  • Nepārtrauktās liešanas process ir ļoti ekonomisks arī no energopatēriņa viedokļa;
  • Tehnoloģisko procesu īstenošanā jāiesaista mazāk darbinieku, ja salīdzina ar klasisko liešanas metodi;
  • Visas darbības, lai izpildītu nepārtraukto liešanu, ir viegli automatizēt un kontrolēt;
  • Atlieto sagatavju kvalitāti un īpašības var viegli mainīt, mainot liešanas parametrus (piemēram, sagataves vilkšanas ātrumu, kristalizatora ūdens temperatūru utt.);
  • Nepārtrauktā liešana ļauj ražot lielos ātrumos un daudzumos lokšņu metālus un izstrādājumu sagataves.

Vēsture

Pirmoreiz ideja par nepārtraukto liešanu radās 1857. gadā, kad angļu izgudrotājs sers Henrijs Besemers (1813–1898) patentēja „dvīņu rullīšu” liešanas metodi lokšņu metāla iegūšanai. Taču tolaik viņa patentam par loksnes liešanas procesu netika pievērsta uzmanība.

Šādu tehnoloģisko procesu nebija iespējams īstenot vel aptuveni 100 gadus, kad arī aizsākās nepārtrauktās liešanas tehnoloģijas strauja attīstība un pielietošana.

Horizontālā nepārtrauktā liešana

 Attēlā ir redzama horizontālās nepārtrauktās liešanas metode.

Galvenās sastāvdaļas ir: kausēšanas krāsns vai transportkauss, liešanas krāsns ar tīģeli, kristalizators ar dzesēšanas sistēmu un ievietotu grafīta kokilu, tālāk seko otrreizēja dzesēšanas iekārta, izstrādājuma stiepējmehānisma rullīši un griezējmehānisma zāģis.

Vertikālā nepārtrauktā liešana uz leju

Attēlā ir redzama nepārtrauktās liešanas vertikāli uz leju metode.

Galvenās sastāvdaļas ir: kausēšanas krāsns vai transportkauss, liešanas krāsns ar tīģeli, kristalizators ar dzesēšanas sistēmu un ievietotu grafīta kokilu, tālāk seko otrreizēja dzesēšanas iekārta, izstrādājuma stiepējmehānisma rullīši un griezējmehānisma zāģis.

Šis aprīkojums darbojas sekojoši: no sākuma metāls tiek izkausēts kausēšanas krāsnī, no kuras tiek ieliets transportkausā, lai transportētu metālu uz liešanas iekārtu, vai uzreiz ieliets liešanas iekārtas krāsns tīģelī.

No tīģeļa šķidrais metāls gravitācijas spēka ietekmē tek caur kristalizatorā vertikāli uz leju ievietotu grafīta kokilu, kur metāls tiek atdzesēts un iegūst noteikto formu.

Rullīšu sistēma nodrošina noteiktās formas izstrādājuma uztveršanu un liešanas ātruma regulēšanu.

Metāla izstrādājums no liešanas iekārtas iznāk vertikālā stāvoklī.

Ar kustīga ripzāģa palīdzību izstrādājumi tiek sazāģēti paredzētajā garumā un pēc tam tiek padoti uz turpmāku apstrādi.

Vertikālā nepārtrauktā liešana uz augšu

20. gs. 90. gados tika ieviestas iekārtas nepārtrauktai vertikālai liešanai uz augšu mazu diametru stieņu (stiepļu) ātrākai izgatavošanai.

Metodi pārsvarā lieto, ražojot sagataves ar diametru no 8 līdz 30 mm. Nepārtrauktā vertikālā liešana uz augšu bieži tiek lietota bronzas, vara, niķeļa sakausējumu liešanai, jo ir izpētīts, ka, lejot šos sakausējumus uz augšu, liešanas ātrums ir lielāks un iegūto lējumu fizikālās īpašības ir labākas.

Viena no galvenajām šīs metodes tehnoloģiskajām priekšrocībām ir iespēja ātri nomainīt kristalizatoru, pēc vajadzības to atdzesēt un atkal uzsildīt.

Attēlā ir redzama nepārtrauktās liešanas vertikāli uz augšu metode.

Galvenās sastāvdaļas ir: kausēšanas krāsns vai transportkauss, liešanas krāsns ar tīģeli, kristalizators ar izolācijas materiālu, dzesēšanas sistēmu un ievietotu grafīta kokilu, tālāk seko izstrādājuma stiepējmehānisma rullīši un griezējmehānisma zāģis.

Šis aprīkojums darbojas sekojoši: no sākuma metāls tiek izkausēts kausēšanas krāsnī, no kuras tiek ieliets transportkausā, lai transportētu metālu uz liešanas iekārtu, vai uzreiz ieliets liešanas iekārtas krāsns tīģelī.

No tīģeļa šķidrais metāls savienotu trauku likuma iespaidā tek caur kristalizatorā vertikāli uz augšu ievietoto grafīta kokilu, kur metāls tiek atdzesēts un iegūst noteikto formu.

Rullīšu sistēma nodrošina noteiktās formas izstrādājuma uztveršanu un liešanas ātruma regulēšanu.

Metāla izstrādājums no liešanas iekārtas iznāk vertikālā stāvoklī.

Ar kustīgu ripzāģa palīdzību izstrādājumi tiek sazāģēti paredzētajā garumā un pēc tam tiek padoti uz turpmāku apstrādi.