+371 67 60 73 22 kmmf@kmmf.lv

Rīga, Latvija

Daugavgrīvas iela 116

E-pasts

kmmf@kmmf.lv

Tālrunis:

+371 67 60 73 22

Vadības sistēma

Vadības sistēma

Jau no SIA „KMM Metāls” dibināšanas brīža uzņēmuma vadība pieņēma lēmumu ieguldīt līdzekļus un pūles, lai vadības sistēmu izveidotu atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 prasībām un tādejādi nodrošinātu klientu prasībām atbilstošas produkcijas izgatavošanu, rūpētos par vides aizsardzību un drošu darba vidi.

  1. gadā maijā pēc starptautiskās sertifikācijas kompānijas BVQI veiktā priekšaudita un sertifikācijas audita, SIA „KMM Metāls” saņēma trīs sertifikātus, kuri apliecināja, ka uzņēmuma vadības sistēma ir izstrādāta un tiek uzturēta atbilstoši 9001:2000, ISO 14001:1996 un OHSAS 18001:1999 prasībām.

Vadības sistēmas darbības sfēra ir Krāsaino metālu sakausējumu pusfabrikātu un izstrādājumu ražošana.

Arī pēc sertifikātu saņemšanas uzņēmuma darbinieki turpina sistemātiski strādāt, lai nepārtraukti uzlabotu vadības sistēmu un īstenotu uzņēmuma mērķus un kvalitātes, darba drošības un vides politiku.

  • 2005. gada sākumā SIA „KMM Metāls” pārsertificēja valdības sistēmu atbilstoši jaunajai ISO 14001:2004 standarta versijai.
  • 2009. gada jūnijā SIA „KMM Metāls” pārsertificēja vadības sistēmu atbilstoši jaunajai OHSAS 18001:2007 standarta versijai.
  • 2010. gada 8. aprīlī SIA „KMM Metāls” pārsertificēja vadības sistēmu atbilstoši jaunajai ISO 9001:2008 standarta versijai un pagarināja visu sertifikātu darbību līdz 2013. gada 31. maijam.
  • 2013. gada 15. aprīlī SIA „KMM Metāls” pārsertificēja vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007 standartiem un pagarināja visu sertifikātu darbību līdz 2016. gada 31. maijam.

Sertifikāti

Sertifikāts: ISO 9001:2008
Darbības sfēra: Krāsaino metālu sakausējumu pusfabrikātu un izstrādājumu ražošana
Izsniegšanas datums: 2004. gada 31. maijs

Sertifikāts: ISO 14001:2004
Darbības sfēra: Krāsaino metālu sakausējumu pusfabrikātu un izstrādājumu ražošana
Izsniegšanas datums: 2004. gada 31. maijs

Sertifikāts: OHSAS 18001:2007
Darbības sfēra: Krāsaino metālu sakausējumu pusfabrikātu un izstrādājumu ražošana
Izsniegšanas datums: 2004. gada 31. maijs

Kvalitātes kontroles laboratorija

Vadības sistēma

SIA „KMM Metāls” kvalitātes kontroles laboratorijas mērķis ir veikt efektīvu produkcijas kvalitātes kontroli.
Galvenais laboratorijas uzdevums ir kontrolēt gatavās produkcijas kvalitāti raksturojošo pamata parametru atbilstību noteiktajām tehniskajām prasībām.
Šīs – klientu uzstādītās – prasības attiecas uz produktu materiāla ķīmisko sastāvu, mehāniskajām īpašībām, ģeometriskajiem izmēriem un formu, kā arī izstrādājumu virsmas kvalitāti.
Ķīmiskā sastāva un mehānisko īpašību prasības pamatā atbilst spēkā esošajiem Eiropas standartiem, kā arī citu valstu gatavās produkcijas standartiem.
Laboratorija veic kvalitātes pārbaudes visos ražošanas procesa posmos – sākot no saņemto izejmateriālu pārbaudes, beidzot ar iesaiņoto produktu gala pārbaudi gatavās produkcijas noliktavā.
Svarīga laboratorijas funkcija ir kausējuma ķīmiskā sastāva ekspresanalīze un korekcija kausēšanas krāsnīs liešanas procesa laikā.
Laboratorijā pastāvīgi tiek pilnveidotas kvalitātes rādītāju noteikšanas metodes un tiek izstrādāta atbilstoša tehniskā dokumentācija.
Bez visa iepriekš minētā laboratorija arī seko līdzi izmantojamo instrumentu un aprīkojuma tehniskajam stāvoklim un metroloģiskajiem raksturlielumiem.
Pārbaudes laboratorijā veic augsti kvalificēti darbinieki, izmantojot mūsdienīgu aprīkojumu.
Kausējuma ķīmiskā sastāva analīzei kausēšanas krāsnīs tiek izmantots optiskais emisiju spektrometrs Spectromaxx.
Bronzas lējumu paraugu fiziski mehāniskās stiepes izturības pārbaudes tiek veiktas ar Z100 (Zwick/Roell) iekārtas palīdzību.
Ar stacionāru cietības mērītāju tiek mērīta paraugu cietība pēc Brinela.
Laboratorijas rīcībā ir vairāki metālapstrādes darbgaldi u.c. aprīkojums pārbaudāmo paraugu sagatavošanai.
Izstrādājumu ģeometriskie izmēri ražošanas gaitā tiek kontrolēti ar ērtu mērinstrumentu, kura ekrānā elektroniski tiek attēloti mērījumu rezultāti.

Uzņēmuma laboratorija izgatavotai produkcijai izdod testēšanas pārskatus – 2.2. tips, saskaņā ar standarta EN 10204 prasībām, vai inspicēšanas sertifikātu – 3.1 tips, saskaņā ar standarta EN 10204 prasībām.

AS Krāsaino Metālu Manufaktūra ir noslēdzis 2019. gada 26.martā līgumu Nr, SKV-L-2019/38 ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par  atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros,  ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Formas

Izmantojot nepārtrauktas liešanas metodi, var ražot visu veidu formas un pusfabrikātus.

Uzzināt vairāk

Metāli un sakausējumi

12 dažādi sakausējumu veidi, kas atbilst 4 ISO standartiem.

 

Uzzināt vairāk 

Metāllūžņu uzpirkšana

Kā ražotājs mēs varam piedāvāt vislabākās metāllūžņu cenas visā Rīgā.

Uzzināt vairāk