KMM homepage is under construction!

AS “Krāsaino Metālu Manufaktūra” ir noslēgusi 2019. gadā 26. martā līgumu Nr SKV-L-2019/38 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

On the 26th of March 2019 ‘’Krāsaino Metālu Manufaktūra‘’ JSC has signed an agreement Nr. SKV-L-2019/38 with Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) for the project "International competitiveness promotion", which is co-financed by the European Regional Development Fund.